Fitness N94 / FCPA (časť 3.) - DIAGNOSTIKA MLADÝCH HRÁČOV

canada goose jacke parajumpers ugo parajumpers jas ugo canada goose uk moncler outlet

Fitness N94 / FCPA (časť 3.) – DIAGNOSTIKA MLADÝCH HRÁČOV

Možno výraz diagnostika vo vás evokuje pocit závažného nedostatku a vzápätí si položíte otázku – prečo by mal niekto diagnostikovať práve moje dieťa? Je zdravé ako buk, čoho dôkazom sú výkony na každom z absolvovaných tréningov. Prečo diagnostika? Práve na túto otázku bude odpovedať aj dnes kondičný tréner FCPA a slovenskej reprezentačnej 21-ky Peter Boďo.

Otázka je jasná, skúste vysvetliť prečo?

Rozumiem pocitom ľudí a ich argumentom a v rovine nárokov na život bežného človeka súhlasím s tým, že dieťa, ktoré absolvuje tréningy a teší sa z pohybu, je zdravé a nepotrebuje na to doklad. Stačí dobrý pocit, radosť z pohybu. V tom sa zhodneme. My sa však bavíme o nárokoch nie pre bežný život, ale o nárokoch na budúceho špičkového športovca. A tie sú samozrejme vyššie. Tu prichádza práve diagnostika, ktorá odhalí nedostatky, ktoré je treba v mladom veku podchytiť, zaoberať sa nimi a odstraňovať ich. Pri konkurencii v súčasnom futbale je to v podstate nevyhnutné.“

Ako sa s tým vie vysporiadať fitnesscentrum N94? Respektíve, aké v tejto oblasti ponúka možnosti?

Pri hráčoch, ktorí k nám prichádzajú po úraze alebo inej funkčnej poruche odporúčame dôkladnú zdravotnú diagnostiku. Základom každého zranenia, ktoré nevychádza zo stretu, respektíve úrazu pri tréningu či zápase, je oslabenie niektorej svalovej skupiny alebo skupín, ich nerovnováha a neschopnosť zapojenia svalových skupín v pohybovom reťazci. Preto pri každom cvičencovi, ktorí ku nám príde po úraze vyžadujeme dôkladnú diagnostiku. Tú pre nás robí skúsený fyzioterapeut a je podstatná pri ďalšom postupe. Samozrejme, že sú aj prípady, kde je nutná i návšteva lekára a ten určí ďalší postup. Ale to už hovoríme o ťažších zraneniach.“

Nás skôr zaujímali hráči „zdraví“. Čo by mohla priniesť taká diagnostika im?

V prvom rade tak nedocenenú a pritom dôležitú prevenciu. Tým, že odstránia mnohé deformácie pohybu vo veku, kedy je to možné, predídu samotným zraneniam v budúcnosti. A nielen zraneniem, ale vytvoria si správne pohybové návyky, bez ktorých sa na istom stupni v kariére ďalej nebudú môcť posunúť. A pritom stačí len nepodceniť práve diagnostiku. To je presne to, čo chceme v akadémii dosiahnuť. Mladí, ale aj starší hráči, ktorí pravidelne diagnostikujú svoj stav, vedia lepšie počúvať svoje telo a následne dostávajú, či už v rámci kompenzačných cvičení alebo cvičení posilňovacích to, čo ich telo vyžaduje a čo je pre nich najlepšie. Majú lepšie pripravené telo na náročnú a dlhodobú záťaž a tým si predlžujú aj svoj futbalový vek.“

Platia tieto pravidlá všeobecne alebo hovoríme len o futbale?

V zásade platia pre všetky športy. Vďaka zdravotnej diagnostike dostávame objektívny obraz o stave každého športovca a v rámci opakovanej diagnostiky o jeho progrese, ktorý sme za tréningové obdobie dosiahli.“

Aké vekové skupiny vás dnes navštevujú?

Je to rôzne, pretože oslabenia, zranenia, svalové disbalancie sa neriadia vekom. Percentuálne môžeme povedať, že máme približne 50% cvičencov, ktorí k nám prichádzajú po úrazoch a 50% tých, ktorí sa chcú zlepšovať a pracovať na sebe po kondičnej stránke a v neposlednom rade predchádzať zraneniam.“

Ako by teda mohol znieť hlavný odkaz pre rodičov v súvislosti s diagnostikou?

Rodičia, nezľaknite sa samotnej diagnostiky, pretože tentoraz nejde o proces odhaľovania príčin nejakej choroby vášho dieťaťa, ale skôr múdrej prevencii pred zraneniami a čo je najdôležitejšie – diagnostika odhalí maličkosti, ktoré neodhalí žiadny tréningový proces. Odhalí maličkosti, ktoré vieme následne odstrániť a pomôže identifikovať detaily, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou skôr či neskôr zohrajú mimoriadne dôležitú úlohu v tom, či sa hráč v istom veku, bude alebo nebude môcť uchádzať o tie najvyššie futbalové méty.“

    

Napíšte komentár