Tréneri

Pavol Šiška
Hlavný tréner U19

M: pavol.siska86@gmail.com
T: 0918 040 902

Stanislav Šinál
Asistent trénera U19

M: stanly16117@gmail.com
T: 0902 637 124

Ján Horváth
Hlavný tréner U17

M: jankoicko@gmail.com
T: 0903 329 116

František Nespešný
Asistent trénera U17

M: f.nespesny@chello.sk
T: 0905 526 064

Viktor Porth
Hlavný tréner U16

M: viktor.porth@fcpa.sk
T: 0911 790 053

Marek Turlík
Asistent trénera U16

M: turlikmarek9@gmail.com
T: 0907 196 305

Martin Stopka
Hlavný tréner U15

M: martin.stopka@fcpa.sk
T: 0915 059 087

Daniel Vanta
Asistent trénera U15

M: danielvantaa@gmail.com
T: 0949 690 058

Walter Rischer
Hlavný tréner U14

M: walter.rischer@gmail.com
T: 0903 160 663

Jakub Hronec
Asistent trénera U14

M: jakubhronec.official@zoznam.sk
T: 0905 303 122

Peter Baláž
Hlavný tréner U13

M: balaz.peter.9@gmail.com
T: 0915 066 929

Tomáš Polcer
Asistent trénera U13

M: polco1995@gmail.com
T: 0915 273 342

Michal Demeter
Hlavný tréner U12

M: michal.demi@gmail.com
T: 0903 707 345

Lukáš Žiga
Asistent trénera U12

M: lukas.ziga@gmail.com
T: 0903 276 530

Maroš Skovajsa
Hlavný tréner U11

M: maros.skovajsa@fcpa.sk
T: 0902 658 530

Gabriel Gyurcsek
Asistent trénera U11

M: gabriel.gyurcsek@azet.sk
T: 0908 156 838

Kristián Peprík
Hlavný tréner U10

M: kristianpeprik345@gmail.com
T: 0915 569 129

Peter Sopúch
Asistent trénera U10

M: petersopuch44@gmail.com
T: 0917 582 637

Adam Klanica
Hlavný tréner U9 ,,A,,

M: adam.klanica@gmail.com
T: 0904 355 504

Milan Vašíček
Asistent trénera U9 ,,A,,

M: milan.vasicek11@gmail.com
T: 0911 182 361

Daniel Kír
Hlavný tréner U8 ,,A,,

M: trener.daniel.kir@gmail.com
T: 0902 109 779

Marek Lenčéš
Asistent trénera U8 ,,A,,

M: mar.lences@gmail.com
T: 0911 393 109

Juraj Fukatsch
Hlavný tréner U8 ,,B,,

M: jfukatsch@gmail.com
T: 0914 131 544

Lukáš Piatra
Asistent trénera U8 ,,B,,

M: piatra.lukas@gmail.com
T: 0911 058 133

Maroš Skovajsa
Hlavný tréner U7 ,,A,,

M: maros.skovajsa@fcpa.sk
T: 0902 658 530

Gabriel Gyurcsek
Asistent trénera U7 ,,A,,

M: gabriel.gyurcsek@azet.sk
T: 0908 156 838

Jakub Čavoj
Hlavný tréner U7 ,,B,,

M: trenercavoj@gmail.com
T: 0915 747 651

Jakub Strakoš
Asistent trénera U7 ,,B,,

M: jakubstrakos93@gmail.com
T: 0917 596 330

Peter Bogár
Hlavný tréner U6 ,,A,,

M: futbalista04@gmail.com
T: 0944 490 178

Martin Stopka
Asistent trénera U6 ,,A,,

M: martin.stopka@fcpa.sk
T: 0915 059 087

Ivana Balážiková
Hlavný tréner U6 ,,B,,

M: ivana.balazikova@gmail.com
T: 0915 518 616

Vanesa Milková
Asistent trénera U6 ,,B,,

M: super.vaneska@gmail.com
T: 0940 246 697

Ivana Balažiková
Hlavný tréner Ženy

M: ivana.balazikova@gmail.com
T: 0915 518 616

Vanesa Milková
Asistent trénera Ženy

M: super.vaneska@gmail.com
T: 0940 246 697

Peter Boďo
Kondičný tréner

M: pbodo@zoznam.sk
T: 0903 223 433

Valentín Majerčák
Kondičný tréner

M: valentin.majercak3@gmail.com
T: 0915 677 671

Miroslav Mentel
Šéftréner brankárov
Martin Hajtmánek
Tréner brankárov

M: hajtmanek.m@gmail.com
T: 0905 531 174

Milan Valašik
Tréner brankárov
Alojz Dávid
Skaut mládeže

M: alojz.david@gmail.com
T: 0948 781 200