Branislav Spáčil
Muži - A tím
21

Branislav Spáčil

Záložník
Vek
rokov
19
Striedanie do hry
1