Erik Hurný
Muži - A tím
77

Erik Hurný

Záložník
Vek
rokov
19
Striedanie z hry
2