Orientačný plán areálu

  • vstup do VIP je cez reštauráciu Mari Kiri
  • vstup na parkovisko pre Autobus hostí, delegované osoby a VIP hostí je cez Mamateyovu ulicu
  • vstup do sektora hostí je cez Dolnozemskú ulicu