Tréneri

Martin STOPKA
Hlavný tréner U19

M: martin.stopka@fcpetrzalka.sk
T: 0915 059 187

Andrej HANTÁK
Asistent trénera U19

M: hantakandrej@gmail.com

Walter RISCHER
Hlavný tréner U17

M: walter.rischer@gmail.com
T: 0903 160 663

Roman BEITL
Asistent trénera U17

M: romanko.beitl@gmail.com

Dominik TÓTH
Hlavný tréner U18

M: domino.toth@gmail.com
T: 0903 174 899

Maroš SKOVAJSA
Hlavný tréner U15

M: maros.skovajsa@fcpetrzalka.sk
T: 0902 658 530

Juraj FUKATSCH
Asistent trénera U15

M: jfukatsch@gmail.com

Michal DEMETER
Hlavný tréner U14

M: michal.demi@gmail.com
T: 0903 707 345

Lukáš ŽIGA
Asistent trénera U14

M: lukas.ziga@gmail.com

Tomáš POLCER
Hlavný tréner U13

M: polco1995@gmail.com
T: 0915 273 342

David BÍRÓ
Asistent trénera U13

M: bi.david95@gmail.com

Adam KLANICA
Hlavný tréner U12

M: adam.klanica@fcpa.sk
T: 0904 355 504

Igor DEDÍK
Asistent trénera U12

M: igordedik01@gmail.com

Peter BALÁŽ
Hlavný tréner U11

M: peter.balaz@fcpetrzalka.sk
T: 0915 066 929

Gregor BARTOŠ
Asistent trénera U11

M:

Peter BAČÍK
Hlavný tréner U10
Asistent trénera U10
Ján HORVÁTH
Hlavný tréner U9

M: jankoicko@gmail.com
T: 0903 329 116

Jakub DŽUBARA
Asistent trénera U9

M: j.dzubara@gmail.com

Lukáš PIATRA
Hlavný tréner U8

M: piatra.lukas@gmail.com
T: 0911 058 133

Kristián PEPRÍK
Hlavný tréner U8

M: kristianpeprik345@gmail.com
T: 0915 569 129

Jakub STRAKOŠ
Asistent trénera U8 I.

M: jakubstrakos93@gmail.com

Gregor BARTOŠ
Asistent trénera U8 II.

M:

Lukáš PIATRA
Hlavný tréner U7

M: piatra.lukas@gmail.com
T: 0911 058 133

Michal MACO
Asistent trénera U7 I.

M:

Samuel LENO
Asistent trénera U7 II.

M:

František NESPEŠNÝ
Hlavný tréner U6

M: futbal1898@gmail.com
T: 0905 526 064

Karol MILKO
Asistent trénera U6 I.

M:

Vanesa MILKOVÁ
Asistent trénera U6 II.

M: super.vaneska@gmail.com

Ivana BALAŽIKOVÁ
Hlavný tréner Ženy

M: ivana.balazikova@gmail.com
T: 0915 518 616

Dominik KRATOCHVÍL
Asistent trénera Ženy

M:

Ivana BALAŽIKOVÁ
Hlavný tréner Dorastenky

M: ivana.balazikova@gmail.com
T: 0915 518 616

Katarína PETRÍKOVÁ
Asistent trénera Dorastenky

M:

Katarína PETRÍKOVÁ
Hlavný tréner Žiačky

M:

Emilija PONIGER
Asistent trénera Žiačky

M:

Peter BOĎO
Kondičný tréner

M: pbodo@zoznam.sk
T: 0903 223 433

Valentín MAJERČÁK
Kondičný tréner

M: valentin.majercak3@gmail.com
T: 0915 677 671

Miroslav MENTEL
Šéftréner brankárov

M:

Martin HAJTMÁNEK
Tréner brankárov

M: hajtmanek.m@gmail.com
T: 0905 531 174

Alojz DÁVID
Skaut mládeže

M: alojz.david@gmail.com
T: 0948 781 200