Spolupráca FC Petržalka a PŠC Pezinok

PR články  -  09 Nov 2022

Zástupcovia klubov Rudolf Novák a Ernest Mészáros, spečatili podpismi zmluvu o spolupráci klubov FC Petržalka a PŠC Pezinok. Jej hlavnou náplňou je účasť niektorých mladých talentovaných hráčov Pezinka v tréningovom procese mládeže FC Petržalka, s vyhliadkami na neskorší eventuálny prestup.

Zľava: Ernest Mészáros (predseda PŠC Pezinok), Rudolf Novák (športový riaditeľ mládeže) a Maroš Skovajsa (šéftréner žiakov a tréner U14 FC Petržalka)

Výnimočný počin v slovenskom futbale, s ohľadom na rast mladých futbalistov a zároveň v duchu nepísaných pravidiel klubového fair-play, realizovali podpisom zmluvy zástupcovia klubov FC Petržalka a PŠC Pezinok. Čo je jej podstatou vysvetľuje šéftréner žiakov a tréner U14 v FC Petržalka Maroš Skovajsa.

Petržalka má s Pezinkom dlhodobo nadštandardné vzťahy, nie je prekvapením, že kluby dospeli k spoločnému názoru, že pre niektorých mladých hráčov Pezinka by bolo vhodné okúsiť tréningový proces v našom klube a ak by títo hráči spĺňali požadované parametre, mohol by prísť na rad ich prestup do Petržalky. Obidva kluby berú ohľad na rast a osobnosť mladého hráča a platí, že takýto transfer budeme realizovať iba so súhlasom hráča, resp. jeho rodičov. Z charakteru tejto zmluvy o spolupráci je zrejmé, že eventuálne prestupy hráčov vnímajú obidve strany ako prínos pre hráča a tiež kluby samotné. Nie je tajomstvom, že podobné transfery sa niekedy uskutočňujú medzi medzi rodičmi a záujemcami o mladých hráčov bez vedomia materských klubov. To neprichádza v prípade Petržalky a Pezinka do úvahy. Rešpektujeme a vážime si prácu trénerov pri výchove mladých hráčov a staviame na korektných vzťahoch so zástupcami PŠC Pezinok,“ zdôraznil Maroš Skovajsa.

Spolupráca bude pokrývať možný transfer hráčov približne od 10 do 15 rokov. Pezinčania pripravili už v júli tohto roka pre náš klub zoznam vytypovaných hráčov, tí by mali u nás absolvovať niekoľko tréningov už počas zimnej prípravy a neskôr ďalšie, v polročných intervaloch. „Následne budú spolu obidva kluby vyhodnocovať, či je niekto z týchto hráčov pripravený na prestup. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že nestačí byť pripravený len po fyzickej a futbalovej stránke, ale rovnako mentálnej. Psychická stránka hráča hrá taktiež kľúčovú úlohu ako aj iné, už spomínané aspekty. Prestup do profesionálneho klubu znamená pre hráča veľkú zmenu – väčšia konkurencia, cestovanie, plnší tréningový plán. Na hráčov je vyvíjaný určitý tlak a bude od nich vyžadovaná určitá progresia. Posledná fáza výberu bude prehodnocovanie prestupu rodičmi spolu s klubmi,“ komentuje detaily spolupráce webová stránka pezinského klubu.

Vedenie nášho klubu ďakuje aj touto cestou zástupcom PŠC Pezinok za prejavenú dôveru a vyjadruje presvedčenie, že spolupráca naplní očakávania a bude osožná a prospešná pre obidva kluby.

Rudolf Novák a Ernest Mészáros pri podpise zmluvy.