Tomáš Kianička
U12 - Žiaci
2

Tomáš Kianička

Vek
rokov
11