Ďakujeme za podporu našej mestskej časti !

Činnosť mládeže je realizovaná aj z dotácie poskytnutej mestskou časťou Bratislava-Petržalka !