Fond na podporu športu pomohol aj FC Petržalka

PR články  -  19 Nov 2021

Náš klub je jedným zo 78 profesionálnych klubov, ktoré finančnými prostriedkami podporila Správna rada Fondu na podporu športu. „V mene celej petržalskej futbalovej rodiny sa chcem poďakovať za finančnú podporu a touto cestou vyjadriť presvedčenie, že FC Petržalka využije finančné zdroje v súlade s dlhodobou víziou klubu, orientovanou na výchovu mladých športovcov,“ vyhlásil prezident klubu Marek Mojto.

V rámci mimoriadnej podpory športových klubov, v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19, obdržal aj náš klub z rúk Správnej rady Fondu kompenzačný finančný príspevok.

"Správnej rade Fondu na podporu športu ďakujeme za finančnú podporu, a v neposlednom rade aj za samot reakciu na hlasy predstaviteľov športových a futbalových klubov na Slovensku, ktoré sa v ostatnom období pasujú s dôsledkami celospoločenskej situácie v súvislosti s pandémiou. Podpora štátnych autorít v neľahkom období, poznačenom stratou príjmov zo vstupného, a v niektorých prípadoch aj odlivom sponzorov, výrazne pomôže ovplyvniť ďalší chod nášho klubu. Poslaním a dlhodobým cieľom FC Petržalka je rozvoj mladých ľudí, ich vzdelania, zdravia a osobnostného napredovania. Atribúty, ktoré zosobňuje naša akadémia, vnímame ako najvyššie hodnoty spoločnosti a z tohto pohľadu som presvedčený, že finančné prostriedky budú investované v prospech spoločnosti a nás všetkých. V mene rodičov detí, hráčov a členov realizačných tímov nášho klubu, vedenia a fanúšikov FC Petržalka, ďakujem za prejavenú dôveru a finančné zdroje,“ uviedol vo svojom vyhlásení prezident klubu Marek Mojto.

Podrobné informácie o podpore športových klubov nájdete na https://lnk.sk/lxdz., resp.na webovom sídle www.fondnapodporusportu.sk