Futbalová škola FC Petržalka - nový projekt štartuje už od septembra

Oznamy  -  29 Aug 2023

FC Petržalka dáva do pozornosti rodičom možnosť prihlásiť svoje deti do novovzniknutého projektu Futbalovej školy FC Petržalka.

Čo je Futbalová škola FC Petržalka?

Ide o projekt, ktorý je vo svojej podstate zlúčením Futbalovej škôlky (ktorá v minulosti fungovala ako samostatné kategórie U6, U7) a úspešného projektu Futbalového krúžku FCP (alternatívy klubového tréningového procesu, ktorý majú možnosť navštevovať všetky deti z okolia, ktoré nie sú členmi našej klubovej akadémie v kategórách U8 - U10).

Cieľom projektu je vytvoriť dostupnejšie možnosti pre futbalové tréningy pre deti v Petržalke a okolí, a zároveň v spolupráci so základnými a strednými školami zabezpečiť, aby najmenší futbalisti a futbalistky mali tieto miesta blížšie ku škole a k domovu.

Prihlásené deti by sa nezúčastňovali zápasov, trénovať budú pod licencovanými trénermi FC Petržalka, resp. preškolenými učiteľmi telesnej výchovy.

Tréningy budú 2x v týždni po 60 minút a prebiehať budú v 3-mesačných turnusoch (september - november, január - marec, apríl - jún) podľa dostupných tréningových lokalít. Na každý turnus sa bude potrebné v priebehu roka vopred osobitne prihlásiť.

Ako môžem prihlásiť svoje dieťa?

Dieťa prihlásite jedine online formou, vyplnením jednoduchého formulára (otvorí sa po kliknutí)

Jeden formulár platí pre jedno dieťa. Rodič si môže podľa príslušného roku narodenia dieťaťa vybrať 1 z dostupných časov a lokalít tréningu. Pokiaľ by rodič prihlasoval viacero detí, je potrebné formulár vyplniť osobitne za každé dieťa.

Aktuálne prebieha prihlasovanie na 2. turnus sezóny 2023/2024 (január - marec 2023)

Aká je cIeľová skupina?

Deti narodené v roku 2018, 2017 a taktiež aj deti narodené v roku 2016, 2015 a 2014, ktoré niesú členmi klubovej akadémie (U8-U10)

Aká je cena?

Cena za 1 turnus (3 mesiace) je 120 EUR

Čo bude nasledovať po príhlásení dieťata?

Rodičia budú prostredníctvom emailu, ktorý uvedú pri registrácii informovaní o presnom dátume a čase začiatku futbalových tréningov a taktiež o kontaktnej osobe (trénerovi) príslušnej skupiny, s ktorým budú v danom turnuse komunikovať.


Tešíme sa na Vás.

Karol Milko
Hlavný tréner futbalovej školy

+421 940 805 562
futbalovaskola@fcpetrzalka.sk