Letný tábor FC Petržalka 2023 v štyroch turnusoch

Oznamy  -  28 Mar 2023

FC Petržalka opäť organizuje počas letných prázdnin - v mesiaci JÚL "Denný futbalový tábor" pre deti nielen z nášho klubu, ale aj zo širšieho okolia. Uskutoční sa tradične v areáli na Sklodowskej ulici a záujemcovia si môžu vybrať zo štyroch turnusov, počas ktorých sa deťom budú venovať naši mládežnícki tréneri.

Denné futbalové tábory organizujeme pre deti narodené v roku 2018 až v roku 2013 v nasledovných termínoch:

  • 3. 7.  –  7. 7.  2023
  • 10. 7.  –  14. 7.  2023
  • 17. 7.  –  21. 7.  2023
  • 24. 7.  –  28. 7.  2023 

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM DŇA
8:00 - 8:30 hod. - príchod detí
8:30 hod. - organizácia dňa
9:00 hod. - tréning č.1
10:30 hod. - desiata
11:00 hod. - individuálne súťaže
12:00 hod. - obed
13:00 hod. - súťaže a hry
14:30 hod. - olovrant
15:00 hod. - tréning č.2
17:00 hod. - ukončenia dňa

Ďalšie informácie a registráciu detí nájdete priamo na stránke: https://dennytabor.fcpetrzalka.sk/

Pre doplňujúce informácie neváhajte kontaktovať nášho šéftrénera prípraviek:

Peter Baláž
Šéftréner prípraviek FC Petržalka
+421 915 066 929
peter.balaz@fcpetrzalka.sk