Vyúčtovanie projekt Výmena umelého trávnika na ihrisku

Oznamy  -  13 Jan 2023

Konečné vyúčtovanie príspevku  na projekt Výmena umelého trávnika na ihrisku v športovom areáli na ulici M.C.  Sklodowskej 1 v Bratislave

Poskytovateľ: Fond na podporu športu, IČO: 52 846 059

Prijímateľ: FC Petržalka, družstvo, IČO: 50 847 392

Číslo zmluvy: Z-2021/004-126

Výška príspevku: 129 135, 25 eur

A. vyúčtovanie 80 % poskytnutého príspevku  

  1. Dodávateľ: TRANSTAV TT s.r.o., IČO: 44 082 371, číslo účt. dokladu: Faktúra č. 22125, suma: 77 481, 15 eur, opis účelu: platba časti ceny diela (čl. II ods. 5 písm. a) ZoD), dátum úhrady: 8.8. 2022
  2. Dodávateľ: TRANSTAV TT s.r.o., IČO: 44 082 371, číslo účt. dokladu: Faktúra č. 22136, suma: 25 827, 05 eur, opis účelu: platba časti ceny diela (čl. II ods. 5 písm. b) ZoD), dátum úhrady: 20.9. 2022

B. spolufinancovanie

  1. Dodávateľ: TRANSTAV TT s.r.o., IČO: 44 082 371, číslo účt. dokladu: Faktúra č. 22136, suma: 129 135, 25 eur, opis účelu: platba časti ceny diela (čl. II ods. 5 písm. b) ZoD), dátum úhrady: 20.9. 2022

C. vyúčtovanie sumy zodpovedajúcej výške zvyšnej časti príspevku

  1. Dodávateľ: TRANSTAV TT s.r.o., IČO: 44 082 371, číslo účt. dokladu: Faktúra č. 22214, suma: 25 827, 05 eur, opis účelu: platba časti ceny diela (čl. II ods. 5 písm. c) ZoD), dátum úhrady: 9.12. 2022

 

v Bratislave, dňa 13.1. 2023

FC Petržalka, družstvo