FC Petržalka spúšťa nový projekt – futbalový krúžok pre deti z okolia

Oznamy  -  01 Apr 2023

FC Petržalka dáva do pozornosti rodičom možnosť prihlásiť svoje deti (ročníky 2013, 2014 a 2015) do novovzniknutého futbalového krúžku v areáli FC Petržalka na Sklodowskej ulici.

 "Cieľom projektu je vytvorenie alternatívy klubového tréningového procesu v podobe futbalového krúžku, ktorý by mali možnosť navštevovať deti, ktoré nie sú členmi našich klubových kategórií. Išlo by o 1 futbalovú lekciu za týždeň v 3-mesačných turnusoch (12 lekcií). Prihlásené deti by sa nezúčastňovali zápasov no trénovali by pod licencovanými trénermi FC Petržalka.“ ozrejmil hlavnú ideu projektu šéftréner prípraviek FC Petržalka Peter Baláž

.

CIeľová skupina: deti narodené v roku 2015, 2014 a 2013

Obdobie: 12. apríl 2023 - 28. jún 2023 (12 lekcií)

Termín: STREDA o 18:00 (Príchod detí na miesto konania je vždy minimálne 15 minút pred začiatkom lekcie)

Miesto konania je ihrisko s prírodnou trávou v areáli FC Petržalka na ulici M.C.Sklodowskej 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Cena: 90 EUR za 12 lekcií

Cieľom tréningu bude zapojiť všetkých chlapcov a dievčatá, ktoré aktuálne nie sú členmi nášho klubu, ale majú záujem o pravidelný futbalový tréning pod vedením trénerov FC Petržalka.

Preto ak máte dieťa, ktoré má vzťah k pohybu a rado hrá futbal vo svojom voľnom čase, neváhajte, a príďte medzi nás!

Stačí sa obliecť do športového oblečenia a priniesť dobrú náladu.

Registrácia hráčov bude prebiehať výhradne online formou cez email: peter.balaz@fcpetrzalka.sk 

Tešíme sa na Vás.

Peter Baláž
Šéftréner prípraviek FC Petržalka
+421 915 066 929
peter.balaz@fcpetrzalka.sk