Chcem hrať za FCP

Všetkých nádejných mladých futbalistov a futbalistky chceme srdečne pozvať do nášho klubu.

Najmladšie deti, ktoré prijímame v aktuálnom školskom roku sú narodené v roku 2017. 

Možnosti ako sa stať hráčom FC Petržalka je počas roka niekoľko: 

  1. Výber detí - klub každoročne organizuje výber nových detí (u tých najmenších ide o nábor do futbalovej škôlky), štandardne v júni a v septembri. Deti tu absolvujú základné pohybové testy, niekoľko nenáročných cvičení s loptou, zahrajú si futbal, no hlavne sa zabavia.

  2. Otvorené tréningy – počas školského roka klub organizuje niekoľko tzv. otvorených tréningov, kam sú pozvané všetky deti, ktoré nestihli absolvovať výber a mali by záujem stať sa členom nášho klubu. Deti pod dozorom našich trénerom absolvujú tréningovú jednotku.
    Aktuálne termíny a bližšie informácie o otvorených tréningoch (info po kliknutí)

Deti narodené v roku 2017 sa môžu prihlásiť celoročne a budú zaradené priamo do tréningov futbalovej škôlky U6: FC Petržalka U6 (info po kliknutí)

Pre staršie deti však už platí podmienka úspešného absolvovania výberu, resp. otvoreného tréningu počas šk. roka. V prípade úspešného zvládnutia tohto tréningu budú deti pozvané do skúšobného tréningového procesu príslušnej kategórie (cca 2-3 týždne), kedy bude rozhodnuté o prijatí dieťata za člena klubu.

Pre všetky hore uvedené možnosti platí, že je potrebné sledovať náš web alebo naše sociálne siete, kde klub včas informuje o jednotlivých termínoch.

Pre ďalšie doplňujúce informácie neváhajte kontaktovať nášho šéftrénera prípraviek:

Peter Baláž
Šéftréner prípraviek FC Petržalka
+421 915 066 929
peter.balaz@fcpetrzalka.sk